fbpx

Một số thắc mắc có thể bạn sẽ quan tâm:
1. Thanh toán:
Bạn chuyển khoản vào tài khoản công ty theo cấu trúc 

email  domain
Bỏ qua ký tự đặc biệt như: @ . , +, _
Ví dụ: doivodesigngmailcom bizhostvncom

2. Bạn sẽ nhận được
Sau khi thanh toán xong bạn sẽ nhận được email hướng dẫn kèm theo theo Key để bạn cài đặt và kích hoạt.
Có các video từ việc khởi tạo vps , nền tảng, cài đặt để chạy hệ thống.
Bạn cần check mail , một số trường hợp có thể vào mục spam để nhận được email hướng dẫn nhé.

×