Mẫu chọn để tạo web demo: https://bizhostvn.com/w/?theme=5277

1-Khởi tạo web demo.

Kết thúc bài này bạn phải tạo được website demo. Login Quản trị và thay logo.
Nếu bạn làm sai có thể xóa web và tạo lại cho đến khi thành thạo nhé.

Video hướng dẫn:

2-Edit header.
Kết thúc bài này bạn phải chỉnh sửa được các thông tin ở header

Video hướng dẫn:

Nếu bạn làm sai có thể xóa web và tạo lại cho đến khi thành thạo nhé.

3-Edit Menu ngang – Menu Danh mục sản phẩm – Slide ảnh chạy trang chủ.
Kết thúc bài này bạn phải chỉnh sửa, thêm bớt menu được các thông tin ở Menu ngang, Menu Danh mục sản phẩm và ảnh slide chạy trang chủ

Nếu bạn làm sai có thể xóa web và tạo lại cho đến khi thành thạo nhé.

Video hướng dẫn:

4-Edit nội dung trang chủ.
Kết thúc bài này bạn phải chỉnh sửa, thêm bớt được nội dung ở trang chủ(thêm bớt thành phần+chèn ảnh, video…) làm tiền đề để quản lý chủ động thêm bớt các trang con.

Nếu bạn làm sai có thể xóa web và tạo lại cho đến khi thành thạo nhé.

Video hướng dẫn:

5-Edit nội Footer(Chân trang).
Kết thúc bài này bạn phải chỉnh sửa, thêm bớt được nội dung ở chân trang. Thay đổi Fanpage

Nếu bạn làm sai có thể xóa web và tạo lại cho đến khi thành thạo nhé.

Video hướng dẫn:

6-Thêm một DANH MỤC SẢN PHẨM (Xem lại Bài 3)
Kết thúc bài này bạn phải biết cách thêm bớt được DANH MỤC SẢN PHẨM để thực hiện bước tiếp theo là thêm từng SẢN PHẨM vào trong DANH MỤC SẢN PHẨM

7-Thêm một SẢN PHẨM vào một hoặc nhiều DANH MỤC SẢN PHẨM.
Kết thúc bài này bạn phải biết cách thêm bớt được SẢN PHẨM lên web, kết hợp với Bài 6 để phân loại SẢN PHẨM nào thuộc DANH MỤC SẢN PHẨM nào.

Nếu bạn làm sai có thể xóa web và tạo lại cho đến khi thành thạo nhé.

Tổng kết-Hoàn thành website.
Bạn phải thực hiện theo đúng tuần tự để thành thạo nhé.

8-NÂNG CAO – Chèn nút gọi vào chân web.
Code chèn Nút Gọi chân web

Liên hệ để được hỗ trợ!

9-NÂNG CAO – Chèn menu trượt bên phải.

Vui lòng liên hệ để được hỗ trợ

10-Thêm livechat Facebook – Fanpage.
Chức năng này bạn vui lòng PM để mình gởi nhé

11-Thêm livechat TAWK.TO hướng dẫn cài livechat lên điện thoại để hỗ trợ khách
Chức năng này bạn vui lòng PM để mình gởi nhé

11-Thêm livechat TAWK.TO hướng dẫn cài livechat lên điện thoại để hỗ trợ khách
Chức năng này bạn vui lòng PM để mình gởi nhé

12-Hướng dẫn trỏ domain

13-Hỗ trợ khách hàng
Nếu bạn cần hỗ trợ gì vui lòng liên hệ 0938 80 10 40 (Call – SMS – Zalo – Viber…)
Facebook.com/doivo
Xin cảm ơn.!.