XƯỞNG IN KỸ THUẬT SỐ KHỔ LỚN PHÁT TÍN

Địa chỉ: Số 3510, QL 80, Thạnh Tiến, Vĩnh Thạnh, Tp. Cần Thơ
Điện Thoại: 0909009009
Email: in@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/- Skype: inan
Website: www.webdesign.com

THÔNG TIN THANH TOÁN

Chủ tài khoản: Nguyễn Thanh Tín
Ngân hàng Vietcombank Hà Tây – STK: 0621548921
Ngân hàng Agribank Đà Nẵng – STK: 7894213554
Xem bản đồ tới cửa hàng